23 Αυγ 2008

Δικαίωμα των παιδιών στην προστασία: Διαγωνισμός για τους νέους

Ο Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, προκηρύσσει διαγωνισμό για τους νέους της Ευρώπης, ηλικίας 10-18 ετών, που καλούνται να δημιουργήσουν μία αφίσα με θέμα το δικαίωμα των παιδιών στην προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι νέοι Ευρωπαίοι πολίτες αυτό το δικαίωμά τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για να το προασπίζονται.

«Η διασφάλιση και η μεγαλύτερη προβολή των δικαιωμάτων του παιδιού, ιδίως το δικαίωμα στην προστασία, που απολαύουν όλα τα παιδιά και όλοι οι έφηβοι που είναι πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν κοινούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της» δήλωσε ο Αντιπρόεδρος κ. Barrot, προσθέτοντας τα εξής: «Το να έχει ένας νέος το δικαίωμα να λέει «ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ!» και να εισακούγεται πράγματι, αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρώπης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σήμερα, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, προτρέπω τους νέους να εργαστούν μαζί σε ομάδες για το δικαίωμά τους στην προστασία, ώστε να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο ως προς το δικαίωμα αυτό και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να το επικαλεστούν».

Έτσι, οι νέοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να σχεδιάσουν μια αφίσα που θα απεικονίζει την ιδέα του δικαιώματος της δικής τους προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία τους (10-14 ετών και 15-18 ετών) και θα πρέπει να σχηματίσουν ομάδες που θα αποτελούνται από τουλάχιστον τέσσερις νέους.

Σε εθνικό επίπεδο, τα έργα θα υποβληθούν σε μια πρώτη επιλογή και οι τρεις νικήτριες ομάδες από κάθε κατηγορία ηλικίας θα κληθούν στις 20 Νοεμβρίου στην «Παγκόσμια Ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού», σε τελετή απονομής των βραβείων που θα διοργανωθεί σε κάθε χώρα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα έργα που θα κερδίσουν το πρώτο εθνικό βραβείο θα υποβληθούν σε μια δεύτερη επιλογή και οι τρεις νικήτριες ομάδες από κάθε κατηγορία ηλικίας θα κληθούν στις Βρυξέλλες, από 6 έως 8 Δεκεμβρίου, για να επισκεφθούν την πόλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή τελετή απονομής των βραβείων, της οποίας θα προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Barrot.

Οι καλύτερες αφίσες θα παρουσιαστούν στους δικτυακούς τόπους των αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα κράτη μέλη και στον διακομιστή Europa. Οι αφίσες αυτές θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές ευρωπαϊκές εκστρατείες για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ των οποίων και του δικαιώματος στην προστασία.

Η πρωτοβουλία αυτή επιβάλλεται κατά μείζονα λόγο επειδή εντάσσεται στην πολιτική της Επιτροπής για την προάσπιση όλων των δικαιωμάτων και εκφράζει τη βούληση της Επιτροπής να ενσωματώσει την αρχή αυτή σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον δικτυακό τόπο www.eurojeune.eu που επιτρέπει την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.

Ο νέος αυτός διαγωνισμός αποτελεί συνέχεια δύο προηγούμενων διαγωνισμών, εκ των οποίων ο πρώτος έγινε το 2006, με θέμα τα δικαιώματα του παιδιού γενικά και ο δεύτερος το 2007 με θέμα την απόρριψη των διακρίσεων. Έτσι, τα συνθήματα «ΦΩΝΑΞΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ! και «ΟΛΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ!» ήταν εκείνα που παρακίνησαν πάνω από 2.000 ομάδες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006 και πάνω από 6.000 το 2007, να υποβάλουν αφίσες για τα δικαιώματα του παιδιού και κατά των διακρίσεων. Εξάλλου, οι καλύτερες από τις εργασίες αυτές, που θα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/children/default_fr.htm, θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές ευρωπαϊκές εκστρατείες.