17 Ιουν 2008

Τα σχόλιά σας μετρούν!

Η ομάδα της Άνοιξης της Ευρώπης προσκαλεί καθηγητές και μαθητές να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει στόχο να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε περισσότερο το πρόγραμμα της Άνοιξης της Ευρώπης, τις εκδηλώσεις της, τις δραστηριότητες και την ιστοσελίδα.

Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο για καθηγητές και ένα άλλο για μαθητές. Τα ερωτηματολόγια διατίθενται στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε στη διεύθυνση http://www.springday2008.net/ww/el/pub/spring2008/news/newsflash/feedback.htm

Η δημοσκόπηση θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2008. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην αξιολόγηση της Άνοιξης της Ευρώπης!