19 Απρ 2008

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικών για την Άνοιξη της Ευρώπης

Σκοπός του κειμένου είναι να προσφέρει στους καθηγητές κάποιες ιδέες και χρήσιμες οδηγίες που ίσως τους εμπνεύσουν να εμπλέξουν τις τάξεις τους στο έργο Άνοιξη της Ευρώπης.

Το κείμενο επίσης απαντά σε κάποιες από τις ερωτήσεις που ίσως θέσουν οι καθηγητές και οι μαθητές σχετικά με το ποιος, το τι, το πού, το πότε, το γιατί και το πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι δραστηριότητες της Άνοιξης της Ευρώπης 2008.

Το εγχειρίδιο διατίθεται σε pdf στα Ελληνικά

8 Απρ 2008

Πρόσκληση Προσωπικοτήτων - 1ο chat - ΔραστηριότητεςΙδιαίτερη έμφαση δίνεται κατά τη φετεινή διοργάνωση της Άνοιξης της Ευρώπης στην πρόσκληση προσωπικοτήτων στα σχολεία, ώστε να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος και προβληματισμός σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό μπορείτε να προσκαλέσετε Ευρωβουλευτές (νυν και πρώην), Βουλευτές, Εκπροσώπους Περιφερειακών, Νομαρχιακών και Δημοτικών Αρχών, Καθηγητές Πανεπιστημίου ή άλλους Ειδικούς σε Ευρωπαϊκά θέματα, Συγγραφείς, Ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών κτλ. Ειδικά για τους Ευρωβουλευτές μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους εδώ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενδεικτικό κείμενο πρόσκλησης (μπορείτε φυσικά και να το τροποποιήσετε) που βρίσκεται στη διεύθυνση
http://www.springday2008.net/ww/el/pub/spring2008/news/visits.htm
Σας παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώνετε στη διεύθυνση kvigklas@sch.gr για οποιαδήποτε επίσκεψη προγραμματίζετε.

Έχει προγραμματιστεί το 1ο chat στα πλαίσια του προγράμματος.

Chat 1: Entrepreneurship (Επιχειρηματικότητα)
Ηλικία: 12-20
Ημερομηνία: 15 Απριλίου 2008
Ώρα: 16:30 to 17:30
Προσκεκλημένος: Δημήτρης Δημητριάδης
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
http://eesc.europa.eu/organisation/president/cv/index-en.asp
Γλώσσα: Αγγλικά

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο chat παρακαλούνται να στείλουν ένα email στα Αγγλικά στον κ. Petru Dumitru: Petru.Dumitru@eun.org με τις ακόλουθες πληροφορίες:
School name
Town
Country
Students' age
Teacher name
Teacher e-mail
Phone number during the chat

Οι πρώτες δραστηριότητες και δύο διαγωνισμοί έχουν ήδη αναρτηθεί στις διευθύνσεις http://www.springday2008.net/ww/el/pub/spring2008/activities.htm
http://www.springday2008.net/ww/el/pub/spring2008/competitions.htm

3 Απρ 2008

Debate Europe – δίνοντας φωνή στους πολίτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να αυξήσει τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης με τίτλο «Debate Europe – Ας συζητήσουμε για την Ευρώπη με βάση την πείρα από σχέδιο Δ για τη δημοκρατία, το διάλογο και τη δημόσια συζήτηση», προτείνει ένα σύνολο μελλοντικών ενεργειών για την ενθάρρυνση μιας γενικότερης και μόνιμης συζήτησης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ ανθρώπων όλων των κοινωνικών στρωμάτων και τομέων, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να συγχρηματοδοτήσει ορισμένα σχέδια για την κοινωνία των πολιτών το 2008 και το 2009 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Debate Europe – τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πέρα από την περαιτέρω ανάπτυξη των πιο επιτυχημένων πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου Δ από το 2005, η Επιτροπή πρόκειται σύντομα να δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέα σχέδια.

Η πρωτοβουλία Debate Europe πρόκειται:

- να συγχρηματοδοτήσει πανευρωπαϊκά σχέδια διαβουλεύσεων με τους πολίτες υπό τη διαχείρισηοργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,

- να προωθήσει ενέργειες σε κρατικό επίπεδο ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να αναλύσουν τις απόψεις τους και να τις συζητήσουν με τους τοπικούς σχεδιαστές πολιτικής, συμπληρώνοντας άλλα προγράμματα και εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προωθούν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη νομοθετική διαδικασία και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ,

- να παράσχει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων της ΕΕ με την προσέγγιση των πολιτών και την κατάργηση του διαχωρισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών πολιτικών,

- να δρομολογήσει δίκτυα σε απευθείας σύνδεση, τα οποία θα συγκεντρώσουν τους ευρωπαίους, τους εθνικούς και τους περιφερειακούς βουλευτές, τους δημοσιογράφους και άλλους ευρωπαίους διαμορφωτές γνώμης με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και ιδεών για την ΕΕ,

- να αναπτύξει ευρωπαϊκούς δημόσιους χώρους στις πρωτεύουσες των κρατών μελών, όπου η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί θα φιλοξενούν εκθέσεις, δημόσιες συζητήσεις, σεμινάρια και κύκλους επιμόρφωσης για ευρωπαϊκά θέματα,

- να αποκτήσει «ακόμα πιο τοπικό χαρακτήρα» με τη συμμετοχήυπαλλήλων της ΕΕ σε δραστηριότητες περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, και

- να επεκτείνει τις δυνατότητες του φόρουμ δημόσιας συζήτησης σε απευθείας σύνδεση «Debate Europe» μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου.

Ιστορικό:

Το σχέδιο Δ εγκαινιάστηκε το 2005 απαντώντας στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο 2005 για μια περίοδο προβληματισμού ως προς τη μεθόδευση της θεσμικής μεταρρύθμισης μετά την αρνητική έκβαση στα δημοψηφίσματα στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες.

Από το 2005 έως το 2007, στο πλαίσιο του σχεδίου Δ συγχρηματοδοτήθηκαν συνολικά έξι καινοτομικά σχέδια διασυνοριακής διαβούλευσης με τους πολίτες υπό το συντονισμό οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τοπικά σχέδια που αφορούν τις γυναίκες και τη νεολαία. Μεταξύ άλλων, προωθήθηκαν δημόσιες συζητήσεις στο διαδίκτυο, επισκέψεις των ευρωπαίων επιτρόπων σε εθνικά κοινοβούλια, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και μέσα μαζικής ενημέρωσης στα κράτη μέλη, δημόσιες συζητήσεις για θέματα της ΕΕ σε μικρές και μεγάλες πόλεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις για την Ευρώπη στα σχολεία, και φόρουμ των πολιτών.

Η πρωτοβουλία Debate Europe εντάσσεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για τη γενίκευση του «αμφίδρομου διαλόγου» του σχεδίου Δ ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών τον Ιούνιο του 2009. Ο εν λόγω «αμφίδρομος διάλογος» επιδιώκει να καλλιεργήσει μια γενικότερη και μόνιμη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ ανθρώπων όλων των κοινωνικών στρωμάτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, το σχέδιο Δ συμπληρώνει τη διαδικασία διαβούλευσης των ενδιαφερόμενων μερών που δρομολογεί η Επιτροπή για συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Επίσης, συμπληρώνει διάφορα προγράμματα της Επιτροπής που επιδιώκουν να προωθήσουν την ενεργοποίηση του ευρωπαίου πολίτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. επίσης:

Το φόρουμ δημόσιας συζήτησης σε απευθείας σύνδεση: http://europa.eu/debateeurope/

Τα έξι σχέδια στο πλαίσιο του Σχεδίου Δ και η τελική διάσκεψη